Číslo projektu: 1117

Název projektu:

Analýza velkých zemědělských podniků (Boyinová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Boyinová Sumudu Namali Gouri

Cíl projektu:

Identifikace rozsahu společensky odpovědných aktivit realizovaných velkými zemědělskými subjekty v České republice, jejich implikace pro společnost a podniky a identifikovat jejich silné a slabé stránky v návaznosti na relevantní zájmové skupiny a jejich postavení.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě