Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

INFORMACE K PROJEKTŮM

Rozdělení interních projektů do kategorií

1117

Analýza velkých zemědělských podniků (Boyinová)

1120

Noví hospodáři na staré půdě: Nakládání se zemědělskou půdou drobnými vlastníky půdy po vyjmutí z pronájmu zemědělským podnikům (Delín)

1281

Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků (Hloušková)

1121

Analýzy trhu se zemědělskou půdou (Jelínek)

1122

Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem (Kostlivý)

1114

Identifikace a analýza faktorů ovlivňujících charakter cenového přenosu v zemědělsko-potravinářské vertikále vepřového masa (Rudinskaya)

1113

Mladí zemědělci v České republice (Šimpachová Pechrová)

1123

Adaptační opatření zemědělských systémů na změny klimatu (Andrýsková)

1297

Prediktivní modelování životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR (Hlavsa)

1110

Nové postupy v modelování agrárního sektoru AGRO-2018 (Chaloupka)

1124

Požadavky zemědělců na výzkum v oblasti inovací (Mrnuštík Konečná)

1125

Vztah národních (lokálních, republikových) predikcí k širšímu makroekonomickému prostoru (Pokorný)

1293

Sociální návratnost investic v projektu MAS (Trantinová)

1126

Teritoriální pohled na rozvoj venkova (Turková)

1127

Poznání struktury komunálního odpadu generovaného spotřebiteli ve vybraných lokalitách (Tuzová)

1115

Řízení rizik v zemědělství – možnosti zdokonalení systému v ČR v kontextu SZP 2020+ (Vilhelm)

1292

Institucionální vztahy na trhu s půdou se zaměřením na podmínky v EU (Voltr)

1128

Rozvoj databáze normativů zemědělských výrobních technologií (Hruška)

1129

SMART FADN, I.etapa-analýza (Macháčková)

1254

Chráněné zeměpisné označení České pivo (Plášil)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě