Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2018 / 2018 – 2021 UNISECO: POROZUMĚNÍ A ZLEPŠENÍ UDRŽITELNOSTI AGROEKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH SYSTÉMŮ V EU

2018 – 2021 UNISECO: POROZUMĚNÍ A ZLEPŠENÍ UDRŽITELNOSTI AGROEKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH SYSTÉMŮ V EU

Název projektu v češtině:

Porozumění a zlepšení udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů v EU

Název projektu v jazyce originálu:

UNISECO: Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU

ID projektu:

773901 – H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-2

Zadavatel:

Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Horizont 2020

Doba řešení celkem:

3 roky,

začátek: květen 2018, konec: duben 2021

Nositel projektu:

Johann Heinrich von Thuenen-Institut, Německo

Spolunositelé:

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L´Analisi dell´ Economia Agraria Itálie, Agricultural University Of Athens Řecko, Universität Fuer Bodenkultur Wien Rakousko, The James Hutton Institute Velká Británie, The University Court Of The University Of Aberdeen Velká Británie, Institut Superieur D'agriculture Rhone Alpes I.S.A.R.A Francie, Baltijas Vides Forums Litva, Baltijos Aplinkos Forumas Vsi Lotyšsko, Forschungsinstitut Fur Biologischen Landbau Stiftung Švýcarsko, Geonardo Environmental Technologies Ltd Maďarsko, Luonnonvarakeskus Finsko, Sveriges Lantbruksuniversitet  Švédsko, Gestion Ambiental De Navarra, S.A. Španělsko, Asociatia Wwf Programul Dunare Carpati Romania Rumunsko, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Česká republika, European Landowners Organization Belgie, Bioinstitut, O.P.S. Česká republika

Zodpovědná osoba:

Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D.

Další řešitelé:

Ing. Marie Šimpachová, Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Jakub Kučera, Ing. Marek Novák

Anotace

Hlavním cílem projektu UNISECO je posílení udržitelnosti zemědělských systémů EU prostřednictvím společného budování strategií a pobídek potvrzených praxí pro podporu zlepšených agroekologických přístupů. Projekt je zaměřen na zvýšení pochopení sociálně-ekonomických a politických hnacích sil a překážek pro další rozvoj a zavádění agroekologických přístupů v zemědělských systémech EU s cílem identifikovat a usnadnit efektivnější strategie řízení pro evropské zemědělství. To vyžaduje širší systémovou perspektivu vzhledem k sociálně ekonomickým, ekologickým a politickým podmínkám na územní úrovni. Bude vytvořen sociálně-ekologických systém, který integruje nastavení vnějšího prostředí do hodnocení udržitelnosti zemědělských systémů a věnuje zvláštní pozornost úloze různých typů aktérů a jejich rolí v podsystémech. UNISECO poskytne metodický soubor nástrojů pro posouzení environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů inovačních strategií a pobídek pro agroekologické přístupy v zemědělských systémech EU na úrovni zemědělských a územních. Metodická sada nástrojů bude testována v případových studiích v 15 evropských zemích s různými biofyzikálními, socioekonomickými a sociálně-kulturními kontexty zemědělských systémů. Projekt UNISECO se zavázal ke skutečnému transdisciplinárnímu procesu, který se odráží ve složení konsorcia zúčastněných stran a vědeckých partnerů a důrazu na angažovanost více aktérů.

Skupinové učební procesy, které integrují praktické a teoretické znalosti, budou prospěšné vědcům, zúčastněným stranám a koncovým uživatelům díky lepšímu pochopení toho, jak posílit udržitelnost zemědělských systémů EU. UNISECO se zabývá tématem pracovního programu SFS-29-2017 a přispívá k udržitelné potravinové bezpečnosti tím, že identifikuje a podporuje zemědělské systémy, které umožňují produkci zdravých potravin a současně zachovávají životní prostředí a přinášejí přidanou hodnotu zemědělským domácnostem a různým zúčastněným stranám hodnotového řetězce.

Aktivity v letech

2018

WP2: Rámec SES pro hodnocení udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů
WP4: Hodnocení na územní úrovni - představení zemědělských systémů a zvýšení prostorového rozlišení na úrovni NUTS2 v modelovém rámci
WP5: Řízení a hodnocení politiky - inventář tržních a politických pobídek podporujících AEFS
WP6: Integrované hodnocení udržitelnosti, nástroje a doporučení pro konečné uživatele - syntéza integrovaného hodnocení udržitelnosti AEFS
WP7: Systém zapojení hlavních aktérů do projektu

WP8: Strategie a plán komunikace, šíření a dopadu

2019

WP3: Hodnocení na úrovni zemědělského podniku - popis a hodnocení SES v případových studiích
WP4: Hodnocení na územní úrovni - integrace environmentálních, sociálních, ekonomických přínosů a dopadu status quo
WP5: Řízení a hodnocení politiky - analýza struktur řízení
WP6: Integrované hodnocení udržitelnosti, nástroje a doporučení pro koncové uživatele - Konceptualizace a definice požadavků a funkcí prostorově explicitního interaktivního online nástroje a metodické příručky
WP7: Systém zapojení hlavních aktérů do projektu

WP8: Strategie a plán komunikace, šíření a dopadu

2020

WP2: Praktická validace koncepčního rámce a doporučení pro budoucí aplikace
WP3: Posouzení na úrovni zemědělských podniků - posouzení kompromisů udržitelnosti na úrovni zemědělských podniků s inovačními strategiemi řízení a tržními a politickými pobídkami

WP4: Hodnocení na územní úrovni - vývoj participativních scénářů AEFS na úrovni EU a analýza územního dopadu inovačních strategií a pobídek

WP5: Řízení a hodnocení politiky - vícekriteriální hodnocení
WP6: Integrované hodnocení udržitelnosti, nástroje a doporučení pro konečné uživatele - syntéza integrovaného hodnocení udržitelnosti AEFS

WP7: Systém zapojení hlavních aktérů do projektu

WP8: Strategie a plán komunikace, šíření a dopadu

2021

WP2: Praktická validace koncepčního rámce a doporučení pro budoucí aplikace
WP6: Integrované hodnocení udržitelnosti, nástroje a doporučení koncového uživatele - metodická příručka
WP7: Systém zapojení hlavních aktérů do projektu

WP8: Strategie a plán komunikace, šíření a dopadu

 

uniseco_logo

logo_773901

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě