Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2018

Číslo projektu: 18573/2018 OULK-OLK

Název projektu:

VISK 5 – RETROKON – Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury 2018 (Lísková)

Agentura, vypisující organizace:

Ministerstvo kultury ČR

Doba řešení celkem:

5/2018 – 11/2018

Odpovědný řešitel:

Mgr. Marie Lísková

Řešitelský kolektiv:

Ing. Libuše Zárubová, Ing. Radmila Karešová, CSc.

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2018:

Vytváření minimálních katalogizačních záznamů starého fondu KAŠ v elektronickém knihovním systému ALEPH. Záznamy zpracovávají zaškolení brigádníci od května do listopadu 2018. Supervizi a dopracování záznamů zajišťují průběžně odborné katalogizátorky KAŠ. Zpracované záznamy jsou předávány do Souborného katalogu Národní knihovny ČR.

 

logo_retrokon_1.jpglogo_mk_cz.png

 

logo_visk.png
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě