Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2018

Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0000685

Název projektu:

Technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice

Agentura, vypisující organizace:

Řídící orgán OP Rybářství, MZe

Doba řešení celkem:

srpen 2018 – prosinec 2018

Odpovědný řešitel:

Ing. Ota Zajíček, MBA

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Ing. Václava Lamačová

Věcný a časový postup řešení úkolu v jednotlivých letech:

Zajištění technického a softwarového vybavení pro činnost Národního zpravodaje a provoz kontaktního místa za Českou republiku a činnost projektového týmu. Umožnění nastavení procesů sběru a správy dat z oblasti akvakultury a plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z evropských předpisů zaměřených na shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1004 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a Prováděcí rozhodnutí EU č. 2016/1251/EU o přijetí víceletého programu Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019).

Řešeno v období srpen 2018 – prosinec 2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo_oprybarstvi_cz

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě