Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2018

Číslo projektu: 10901

Název projektu:

Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa (Doudová)

Agentura, vypisující organizace:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Doba řešení celkem:

05/2018 – 12/2018

Odpovědný řešitel:

Ing. Daniela Doudová

Řešitelský kolektiv:

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (3. LF UK), Mgr. Lukáš Čermák (Spolek My a děti)

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2018:

Projekt cíleně informuje vybrané kategorie spotřebitelů (předškolní a školní děti, mládež, učitele, rodiče) o základních hygienických pravidlech při manipulaci s potravinami, o prevenci onemocnění z potravin a otrav z jídla a uvádí základy správné životosprávy a zdravé výživy. Snahou kampaně je postupně zlepšovat neuspokojivý zdravotní stav mladé populace, zvýšit konzumaci zdraví prospěšných potravin, přispět k prevenci onemocnění způsobených špatnými stravovacími návyky a celkově podporovat zdravý životní styl. Pro velký zájem ze strany pedagogů byl letos navýšen počet představení a výukových programů pro mateřské i základní školy.

Kampaň v roce 2018:

  • výuková hudební představení „Přijede k nám návštěva“ pro děti MŠ (25 představení, 5-12/2018),
  • výukové programy „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1. st. ZŠ (25 programů, 5-12/2018),
  • dva odborné semináře pro pedagogy 2. st. ZŠ “Výživa ve výchově ke zdraví interaktivně” (5 a 10/2018),
  • distribuce pracovních sešitů a Souboru znalostních testů „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky ZŠ a dalších tematických materiálů (1-12/2018),
  • tvorba elektronické učebnice pro žáky 2.st. ZŠ a metodického materiálu pro učitele,
  • zhotovení kopií CD a DVD s písničkami z představení pro MŠ “Přijede k nám návštěva” a demoverzí programu do interaktivních tabulí pro ZŠ “Jíme zdravě a s chutí”, do 1 500 ks, a jejich distribuce do škol,
  • webové stránky www.viscojis.cz/teens - stránky obsahují volně přístupný výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky a pedagogy, interaktivní pracovní sešity, znalostní testy, odborné články aj., které se průběžně aktualizují (1-12/2018).
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě