Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2017

Číslo projektu: 10723

Název projektu:

Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa (Doudová)

Agentura, vypisující organizace:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Doba řešení celkem:

5/2017–12/2017

Odpovědný řešitel:

Ing. Daniela Doudová

Řešitelský kolektiv:

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (3. LF UK), Mgr. Lukáš Čermák (Spolek My a děti)

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2017:

Projekt cíleně informuje vybrané kategorie spotřebitelů (předškolní a školní děti, mládež, učitele, rodiče) o základních hygienických pravidlech při manipulaci s potravinami, o prevenci onemocnění z potravin a otrav z jídla a uvádí základy správné životosprávy a zdravé výživy. Snahou kampaně je postupně zlepšovat ne zcela uspokojivý zdravotní stav mladé populace, zvýšit konzumaci zdraví prospěšných potravin, přispět k prevenci onemocnění způsobených špatnými stravovacími návyky a celkově podporovat zdravý životní styl.

Kampaň v roce 2017:

  • výuková hudební představení „Přijede k nám návštěva“ pro děti MŠ a jejich pedagogy (20 představení, 6-12/2017),
  • výukové programy „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1. st. ZŠ a jejich pedagogy (20 programů, 6-12/2017),
  • odborný seminář pro pedagogy 2. st. ZŠ “Výživa ve výchově ke zdraví interaktivně”,
  • distribuce pracovních sešitů „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky 2. st. ZŠ (1-12/2017),
  • tisk a distribuce aktualizovaného Souboru znalostních testů “Výživa ve výchově ke zdraví” (9-12/2017),
  • aktualizace elektronické učebnice pro žáky 2.st. ZŠ a metodického materiálu pro učitele,
  • zhotovení kopií CD a DVD s písničkami z představení pro MŠ “Přijede k nám návštěva” a demoverzí programu do interaktivních tabulí pro žáky ZŠ “Jíme zdravě a s chutí”, celkem do 1 500 ks; jejich distribuce do škol,
  • webové stránky www.viscojis.cz/teens - stránky obsahují volně přístupný výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky a pedagogy, interaktivní pracovní sešity, znalostní testy, odborné články aj., které se průběžně aktualizují (1-12/2017).
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě