Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1112

Název projektu:

Zpracování postupu získávání prostorových dat z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) (interní podpůrný projekt) (Kučera)

Odpovědný řešitel:

Ing. Jakub Kučera

Cíl projektu:

Získat dovednosti pro vytěžení prostorové datové báze RÚIAN pro účely aktivit ÚZEI. Projekt se zaměří na vypracování postupu, jak data získávat, jak z této široké datové základny vytvořit konkrétní mapovou vrstvu, bude vyzkoušeno na příkladu vrstvy zemědělského půdního fondu. Budou porovnány souhrnné výměry ZPF získané z dat RÚIAN se v současnosti používanou databází ÚHDP (Úhrnné hodnoty druhů pozemků) poskytovanou ČÚZK. Primárně budou data otestována na menším území s výhledem na zpracování celé ČR.
V rámci projektu bude využito nástrojů GIS (a to jak stávajících, tak zejména svobodného SW), databázových nástrojů a specializovaných skriptů.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě