Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1111

Název projektu:

Zdokonalení metodiky třídění agrárního zboží na nezpracované komodity, méně zpracované výrobky a vysoce zpracované výrobky (interní vývojový projekt) (Pohlová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Karina Pohlová

Cíl projektu:

Zdokonalení metodiky třídění agrárního zboží na nezpracované komodity, méně zpracované výrobky a vysoce zpracované výrobky. Mezi aktivity bude v tomto roce řešení zařazeno porovnání českého AZO podle stupně zpracovaní komodity podle současně používané metodiky (Regmi et al., 2005) a podle nové metodiky. S tím souvisí i zhodnocení silných a slabých stránek existujících třídění a nově navrženého třídění a diskuse, zda má být nové třídění sestaveno univerzálněji, nebo více „na míru“ českému AZO.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě