Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1119

Název projektu:

Vývoj trhu s bramborami a předpokladů ke zvýšení soběstačnosti do roku 2030 (interní vývojový projekt) (Baudisová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Hana Baudisová

Cíl projektu:

Monitoring současného stavu pěstování brambor v ČR a vazby na pěstitele v EU a zjištění předpokladů a podmínek ke zvýšení soběstačnosti brambor do roku 2030 v kontextu Strategie rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě