Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1273

Název projektu:

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (interní výzkumný projekt) (Medonos)

Odpovědný řešitel:

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Cíl projektu:

V roce 2017 budou práce zaměřeny na dokončení zahájených analytických prací v předchozím roce a to zejména se zaměřením na vyhodnocení účinků dle jednotlivých typů podniků - příslušnost k LFA, stupeň zatravnění, intenzita chovu přežvýkavců a kombinaci těchto kritérií - či typů projektů pro soubor podniků v databázi Albertina. A dále zohlednění časových aspektů, kdy byla podpora přijata s možnými časovými posuny výchozích roků pro podpořené podniky v různých etapách – max. do 3 let, s tím že databáze bude rozšířena o další roky (2014 příp. i rok 2015) a umožní tak sledování výsledných efektů v delším časovém období.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě