Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1295

Název projektu:

Vliv podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství - analýza technické efektivnosti (interní výzkumný projekt) (Kostlivý)

Odpovědný řešitel:

Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.

Cíl projektu:

Posouzení schopnosti zvyšování produktivity, potenciálu růstu a trendů v efektivnosti a produktivitě podniků ekologického zemědělství podle výrobních zaměření na základě dat šetření FADN 2011-2016.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě