Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1281

Název projektu:

Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků (interní vývojový projekt) (Hloušková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Zuzana Hloušková

Cíl projektu:

Zpracovat vícekriteriální zhodnocení zemědělských podniků zastoupených v šetření FADN CZ vlastní vyvíjenou metodou, která bere v úvahu širší pojetí funkce zemědělství (ekonomická, produkční, životní prostředí, sociální).Výsledkem bude finální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků a publikace jak celkových výsledků podniku, tak i zhodnocení jednotlivých dimenzí a ukazatelů. Výstupy budou také zprostředkovány zemědělským podnikům pomocí uživatelské aplikace FADN Public, která poskytuje možnost benchmarkingu.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě