Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1293

Název projektu:

Sociální návratnost investic v projektu MAS (interní vývojový projekt) (Trantinová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Cíl projektu:

Ověřit Sociální návratnost investic metodu SROI na příkladu projektu MAS. Součástí projektu bude také rozšíření analýzy zdrojů financování projektů MAS z minulého roku, které přispěje k celkovému přehledu o aktivitách MAS v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě