Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1116

Název projektu:

Samozásobitelství potravinami na venkově - komparace (interní výzkumný projekt) (Svobodová)

Odpovědný řešitel:

Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D.

Cíl projektu:

  1. Analyzovat současné přístupy venkovských obyvatel k samozásobitelství potravinami ve dvou typově odlišných mikroregionech – komparace příměstského a periferního regionu.
  2. Pilotně ověřit výzkumné otázky pro případný navazující výzkum umožňující komparace ve více typech venkovských regionů.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě