Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1115

Název projektu:

Řízení rizik v zemědělství - srovnání situace USA, EU a ČR (interní podpůrný projekt) (Vilhelm)

Odpovědný řešitel:

Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Cíl projektu:

Informativní deskripce, komparativní analýza zkoumání současného stavu systémů řízení rizik zemědělského sektoru EU a USA. Dílčím cílem projektu je doporučení formy podpory zemědělského risk managementu pro podmínky ČR a ve výhledu návrhů společné zemědělské politiky po roce 2020.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě