Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1118

Název projektu:

Přenos informací o výrobci a výrobku napříč zemědělsko-potravinovou vertikálou (interní výzkumný projekt) (Bošková)

Odpovědný řešitel:

Inf. Iveta Bošková, Ph.D.

Cíl projektu:

Analýza metod přenosu informací o výrobci a výrobku a jejich účinnosti napříč zemědělsko-potravinovou výrobně spotřební vertikálou. Projekt je koncipován na období přesahující jeden rok. V roce 2017 bude zpracován přehled metod, které používají zemědělští výrobci a zpracovatelé v ČR k přenosu informací ke spotřebiteli a poté bude u spotřebitelů ověřeno, jak metody využívají a jaká mají jiná komunikační očekávání.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě