Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1298

Název projektu:

Predikce a jejich holistická konstrukce a interpretace (interní podpůrný projekt) (Pokorný)

Odpovědný řešitel:

Mgr. Jiří Pokorný

Cíl projektu:

Použití rozhodovacích funkcí a řešení, které by vedlo ke konkrétním "výpočetním" korekcím predikcí. Výsledkem řešení by mělo být zlepšení struktury predikčního aparátu a s tím spojená buď kvalitnější využitelnost predikčních výsledků anebo ověření jejich validity. Výsledky matematicko-statistických metod, které tvoří důležitou část predikčních konstrukcí, a jejich konfrontace s věcnými expertními pohledy v predikční praxi by se měly alespoň poněkud posunout v syntetickém pojetí do transparentnější úrovně.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě