Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1110

Název projektu:

Modelové simulace a predikce fungování agrárního sektoru se zaměřením na monitoring chování obchodních formátů a poptávky spotřebitelů (interní vývojový projekt) (Foltýn)

Odpovědný řešitel:

RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Cíl projektu:

  1. Permanentní zdokonalování modelu AGRO-2014 spolu s cenovými transmisemi všech sekcí modelu.
  2. Zvláštní pozornost bude věnována prověřování, dokončování a analýze potravinářského průmyslu.
  3. Modelování ekonomického vývoje agrárního sektoru pomocí modelu AGRO-2014 v návaznosti na pravidelné predikce rentability zemědělských komodit.
  4. Pravidelné sledování aktuálního vývoje trhu a spotřebitelské poptávky vybraných potravin na bázi údajů firmy GfK, příp. AC Nielsen v návaznosti na modelovaný vývoj agrárního sektoru (bod 1).
  5. Pravidelné vyhodnocování ekonomické regulérnosti fungování trhu se zemědělskými a potravinářskými komoditami (domácí producenti versus zahraniční konkurence).
  6. Odhalování případných „nekalých praktik“ (un-fair practices) na českém trhu, pokud existují podle formátů prodeje pomocí originálních matematických metod, modelů a postupů.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě