Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1297

Název projektu:

Modelování životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR (interní výzkumný projekt) (Hlavsa)

Odpovědný řešitel:

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Cíl projektu:

Motivací k projektu je zdokonalení vyhodnocování dopadů změn politiky LFA do ekonomiky zemědělských podniků.
Hlavním cílem je zhodnocení životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR.

Dílčí cíle:

  • Agrárně-ekonomický: zhodnocení životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech v závislosti na
    • výrobním zaměření,
    • velikosti podniku (ha z. p.),
    • tzv. faremním systému.
  • Metodologický: budování metodického aparátu k vyhodnocování ekonomiky farem v méně příznivých oblastech.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě