Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1294

Název projektu:

MASO III - strategická analýza oboru zpracování masa a výroby masných výrobků v ČR (interní výzkumný projekt) (Špička)

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Cíl projektu:

Identifikovat zdroje a limity potenciální konkurenční výhody zpracovatelů masa v ČR vůči hlavním zahraničním obchodním partnerům. V roce 2017 bude hlavním cílem projektu identifikovat vztahy ve vertikále masa a masných výrobků z pohledu zpracovatelů a zdroje a limity růstu masného průmyslu v ČR ve střednědobém horizontu.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě