Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1292

Název projektu:

Institucionální vztahy na trhu s půdou se zaměřením na podmínky v EU (interní vývojový projekt) (Voltr)

Odpovědný řešitel:

Ing. Václav Voltr, CSc.

Cíl projektu:

Zpracovat aktualizovanou verzi právních norem v Evropě a vypracovat SWOT analýzu pro posouzení dopadů případných změn legislativy ČR vzhledem ke stávajícímu stavu. Projekt se zaměřuje na vyhodnocení institucionálních a ekonomických vazeb na trhu s prodejem a pachtem půdy.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě