Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1254

Název projektu:

Analýza systému chráněných značek EU v ČR II. (interní podpůrný projekt) (Plášil)

Odpovědný řešitel:

Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Cíl projektu:

Analyzovat, jak si ČR stojí v získávání registrací názvů v rámci Systému chráněných značek EU v porovnání se všemi členskými zeměmi EU.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě