Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1117

Název projektu:

Analýza hospodaření velkých zemědělských podniků (interní výzkumný projekt) (Jelínek)

Odpovědný řešitel:

Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.

Cíl projektu:

  1. Definovat a kvantifikovat majetkové vazby korporátních typů zemědělských podniků – kvantifikace takových struktur v českém agrokomplexu za účelem poznání majetkových propojení a jejich ekonomický potenciál včetně jejich postojů vůči nastavení zemědělské politiky (2017).
  2. Vyhodnotit ekonomickou výkonnost a investiční aktivitu uvedených podniků; Analyzovat hybné síly a rizika spojená s růstem velkých zemědělských korporací, především ve vztahu k okolí a společnosti (2018)
  3. Konfrontovat výkonnost a investiční aktivitu podniků s vnitřními podmínkami organizace výrobních a obchodních procesů (vztahy uvnitř hierarchií, řešení morálního hazardu, informačních asymetrií), 2018.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě