Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1114

Název projektu:

Analýza faktorů ovlivňujících cenovou transmisi v zemědělsko-potravinářské vertikále (interní výzkumný projekt) (Rudinskaya)

Odpovědný řešitel:

Tamara Rudinskaya

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na identifikaci a analýzu faktorů ovlivňujících cenovou transmisi v zemědělsko-potravinářské vertikále.
Identifikace faktorů ovlivňujících cenovou transmisi může pomoci při modelování tržních opatření či nástrojů řízení rizik, kterými lze dosáhnout příznivějšího přenosu cen pro farmáře.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě