Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Interní projekty řešené v roce 2017

INFORMACE K PROJEKTŮM

Rozdělení interních projektů do kategorií

1110

Modelové simulace a predikce fungování agrárního sektoru se zaměřením na monitoring chování obchodních formátů a poptávky spotřebitelů (interní vývojový projekt) (Foltýn)

1111

Zdokonalení metodiky třídění agrárního zboží na nezpracované komodity, méně zpracované výrobky a vysoce zpracované výrobky (interní vývojový projekt) (Pohlová)

1112

Zpracování postupu získávání prostorových dat z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) (interní podpůrný projekt) (Kučera)

1113

Mladí zemědělci v České republice (interní výzkumný projekt) (Pechrová)

1114

Analýza faktorů ovlivňujících cenovou transmisi v zemědělsko-potravinářské vertikále (interní výzkumný projekt) (Rudinskaya)

1115

Řízení rizik v zemědělství - srovnání situace USA, EU a ČR (interní podpůrný projekt) (Vilhelm)

1116

Samozásobitelství potravinami na venkově - komparace (interní výzkumný projekt) (Svobodová)

1117

Analýza hospodaření velkých zemědělských podniků (interní výzkumný projekt) (Jelínek)

1118

Přenos informací o výrobci a výrobku napříč zemědělsko-potravinovou vertikálou (interní výzkumný projekt) (Bošková)

1119

Vývoj trhu s bramborami a předpokladů ke zvýšení soběstačnosti do roku 2030 (interní vývojový projekt) (Baudisová)

1254

Analýza systému chráněných značek EU v ČR II. (interní podpůrný projekt) (Plášil)

1273

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (interní výzkumný projekt) (Medonos)

1281

Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků (interní vývojový projekt) (Hloušková)

1292

Institucionální vztahy na trhu s půdou se zaměřením na podmínky v EU (interní vývojový projekt) (Voltr)

1293

Sociální návratnost investic v projektu MAS (interní vývojový projekt) (Trantinová)

1294

MASO III - strategická analýza oboru zpracování masa a výroby masných výrobků v ČR (interní výzkumný projekt) (Špička)

1295

Vliv podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství - analýza technické efektivnosti (interní výzkumný projekt) (Kostlivý)

1297

Modelování životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR (interní výzkumný projekt) (Hlavsa)

1298

Predikce a jejich holistická konstrukce a interpretace (interní podpůrný projekt) (Pokorný)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě