Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2017 / 2017-2018 FARM-LEVEL ANALYSIS NETWORK: Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem

2017-2018 FARM-LEVEL ANALYSIS NETWORK: Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem

Název projektu v češtině:

Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem

Název projektu v jazyce originálu:

OECD Farm-Level Analysis Network: Drivers of farm performance

ID projektu:

TAD/DO/2017.47

Zadavatel:

OECD Trade and Agriculture Directorate

Doba řešení celkem:

2 roky

začátek: květen 2017, konec: listopad 2018

Nositel projektu:

OECD Trade and Agriculture Directorate

Spolunositel:

Johannes Sauer, Technical University of Munich

Zodpovědná osoba:

Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.
další řešitelé:
Ing. Eduard Slížka, Mgr.Tomáš Vintr

Anotace

Nový společný projekt pracovní skupiny FLA (Farm-Level Analysis) OECD na období 2017-18. Nejprve bude provedena popisná analýza charakteristik zemědělských podniků prostřednictvím vybraných ukazatelů typu velikost zemědělských podniků, specializace, diverzifikaci příjmů, agroekologické charakteristiky a dotace zdrojů, poměry vstupů, vlastnictví půdy, struktura práce a řízení, využívání zemědělských služeb, úroveň a struktura podpor zemědělských podniků. Na tomto základě budou identifikovány porovnávané klastry zemědělských podniků a to na úrovni jednotlivých zemích zapojených do projektu. Následně budou posouzeny, zvoleny a uplatněny různé ukazatele výkonnosti. Zjištění celkové produktivity faktorů (TFP) zemědělských podniků bude provedeno na základě předchozí práce OECD v této oblasti pomocí metody neparametrického indexu, případně může být dále rozšířeno. Mohou být zkoumány dílčí ukazatele produktivity, míry ziskovosti a inovací. Na základě těchto výsledků bude analyzována vazba mezi charakteristikami zemědělských podniků a jejich výkonností. Porovnání zemědělských podniků by byla analyzováno na úrovni jednotlivých zemích prostřednictvím statistických metod. Zjištění o faktorech a charakteristikách skupin podniků s vysokou a nízkou efektivností by pak byly interpretováno s ohledem na použitelnost v rámci nastavení pravidel zemědělské politiky a udržitelnosti zvyšování produktivity.

Cíle projektu

Cílem projektu je porovnání podnikové výkonnosti mezi státy včetně určení nejvýznamnějších determinantů, tj. výpočet TFP podle harmonizované metodiky. Zjištění o faktorech a charakteristikách skupin podniků s vysokou a nízkou efektivností by pak byly interpretováno s ohledem na použitelnost v rámci nastavení pravidel zemědělské politiky a udržitelnosti zlepšování produktivity.

Aktivity v letech

2017

5/17      jednání pracovní skupiny FLA: projednání záměru projektu, výzva k potvrzení účasti

11/17    jednání pracovní skupiny FLA: posouzení výchozích výsledků činností a další kroky

2018

5/18      jednání pracovní skupiny APM (Agricultural Policies and Markets): Projednání návrhu závěrečné zprávy

11/18    jednání pracovní skupiny APM (Agricultural Policies and Markets): Revidovaná závěrečná zpráva ke zveřejnění

Webová stránka projektu:

https://www.oecd.org/agriculture/farm-level-analysis-network/

19th session of the Farm Level Analysis Network - May 2017:
https://www.oecd.org/agriculture/farm-level-analysis-network/Summary%20Record%20of%20the%2019th%20meeting%20of%20the%20FLA%20network.pdf

 

170814_logo_oecd

 

OECD Farm-Level Analysis Network

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě