Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015 (Abrahamová)

Číslo úkolu: 4101

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

 1. Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2015.
 2. Hodnocení zemědělské politiky v roce 2015.
 3. Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2016.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015 (pracovní verze).
  Termín: duben 2016
 2. Dokončení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2015 podle výsledků připomínkových řízení.
  Termín: červen 2016
 3. Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2016.
  Termín: listopad 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě