Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2015 (Špička)

Číslo úkolu: 4231

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jana Macháčková

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku (HPH), který je na základě evropské legislativy povinně pravidelně vykazován Evropské komisi v rámci Programu rozvoje venkova jako indikátor R2, resp. R7.

 1. Stanovení zdroje dat pro vyhodnocení údajů dle požadavků EK na základě dostupných dat z FADN, databáze Bisnode Albertina, šetření u žadatelů.
 2. Výpočet hodnoty HPH dle navržené metodiky pro opatření/podopatření. Návrh metodického postupu pro dopočet získaných dat pro základní soubor. Zpracování dat do monitorovací tabulky s dopočtem pro základní soubor žadatelů.
 3. V případě potřeby vyplývající z bodů a. a b. úprava/aktualizace metodiky zpracované v roce 2011.
 4. Příprava adaptace metodiky na programové období 2014-2020.

Struktura a termíny výstupů

 1. Výběr zdrojů dat a sestavení vzorku žadatelů.
  Termín: únor 2016
 2. Výpočet hodnoty HPH dle navržené metodiky.
  Termín: duben 2016
 3. V případě potřeby vyplývající z bodů a. a b. úprava/aktualizace metodiky zpracované v roce 2011.
  Termín: I. Q 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě