Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS) (Bajnar)

Číslo úkolu: 4404

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Ing. Daniela Doudová, Ing. Luboš Blažek, Bc. Jana Suková

Odpovědný pracovník: Mgr. Patrik Rymeš

Věcný obsah úkolu

 1. Zvyšování odborné způsobilosti poradců – transfer vědy a výzkumu v rámci vzdělávacího programu poradců akreditovaných MZe (prioritní témata: semináře + ukázky v terénu), 8 prioritních akcí. K akcím budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. Vytvoření/aktualizace e-learningových kurzů (2 kurzy). Aktualizace Kontrolních listů, 2 x 4 aktualizace (KL hodnocení jakosti hospodaření zem. podniku a KL BOZP a PO zem. podniku). Příprava a vydání metodik a metodických pomůcek pro poradce, 3x metodická pomůcka (příručka). Příprava zkušebních testů, analýzy.
 2. Akreditace nových poradců v oblastech a podoblastech v návaznosti na potřeby poradenského systému dle platné Směrnice – administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru poradců akreditovaných MZe (Registr) a vystavení certifikátů. Spolupráce s autorizovanou osobou (autorizovaným zástupcem) v rámci poradenských profesních kvalifikací. K zasedáním akreditační komise budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. Předpoklad: 10 nových poradců.
 3. Akreditace poradců vedených v Registru v rámci rozšíření oblasti/podoblasti akreditace dle platné Směrnice - administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů. K zasedáním akreditační komise budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. Předpoklad: 15 rozšíření.
 4. Reakreditace poradců v rámci prodloužení akreditačního certifikátu dle platné Směrnice. K zasedáním akreditační komise budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. Předpoklad: 42 poradců.
 5. Aktualizace webových stránek ÚZEI - www.agroporadenstvi.cz tvořící informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova.
 6. Vedení Registru poradců.
 7. Kontrola poradců vedených v Registru dle Směrnice.
 8. Kontrola Deníků poradců.
 9. Ostatní činnosti Správce Registru podle Směrnice.
 10. Propagace poradenského systému MZe – účast na výstavách, propagační letáky atd. Natura Viva Lysá nad Labem, Techagro Brno, Země živitelka České Budějovice.
 11. Informační akce pro inovační zprostředkovatele/brokery v rámci opatření PRV Spolupráce. K akcím budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. Předpoklad: 2 akce.
 12. Metodická spolupráce při výběru poradenských subjektů v opatření PRV Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství.
 13. Specifikace a případná konkretizace poradenských aktivit bude prováděna na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: červenec 2016
 2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě