Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (Krištoufek)

Číslo úkolu: 4431

Odpovědný řešitel: Otakar Krištoufek

Spoluřešitelé: Ing. Luboš Blažek, Pavel Kalášek, Alena Doubková

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Vstupní vzdělávání (včetně kapitoly EU, Etického kodexu a protikorupční tematiky).
  2. Environmentální vzdělávání.
  3. Počítačové vzdělávání KKIG.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
    Termín: červenec 2016
  2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
    Termín: leden 2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě