Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU (Hanibal)

Číslo úkolu: 4301

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal

Spoluřešitelé: pracovníci úseku Kontaktní pracoviště FADN

Odpovědný pracovník: Ing. Josef Hanibal

Věcný obsah úkolu

 1. Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR.
 2. Organizování výběrového šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2015 v síti FADN.
 3. Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště FADN ČR v duchu nařízení Rady EU 1217/2009.

Struktura a termíny výstupů

 1. Výsledky výběrového šetření - podklad pro zpracování ZZ 2016.
  Termín: prosinec 2016.
 2. Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2015 v síti FADN
 3. Samostatná příloha Zprávy o stavu českého zemědělství 2015.
  Termín: prosinec 2016.
 4. Předání podnikových dat a výstupů pro DG-AGRI dle požadavků Komise FADN.
  Termín: prosinec 2016.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě