Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Vyhodnocení Programu podpor pro vinohradnictví a vinařství v České republice (Abrahamová)

Číslo úkolu: 4203

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Ivanka Součková, Ing. Hana Baudisová, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Ivana Darmovzalová, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Ilona Svobodová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

  1. Hodnocení nákladů a přínosů národního programu podpor do vinohradnictví a vinařství na roky 2014-2018 dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 168/2014.

Struktura a termíny výstupů

  1. Struktura dle nařízení Komise (EU) č. 168/2014.
    Termín: 31. 12. 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě