Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2014/2015 (Bříšková)

Číslo úkolu: 4229

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Vypracovat podklady za ČR ke každoroční notifikaci domácích podpor pro WTO podle jednotlivých dotačních titulů.
  2. Zpracovat podklady do tabulek podle požadavků WTO/EK.

Struktura a termíny výstupů

  1. Tabulky podle požadavků WTO/EK.
    Termín: do 15. října 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě