Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2016 (Bošková)

Číslo úkolu: 4222

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Veronika Kohoutová, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Petr Novotný, Václava Peřinová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komoditou hovězí, vepřové, drůbeží, skopové maso a vejce ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu.

Struktura a termíny výstupů

  1. Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komoditou vepřové maso, drůbež a vejce ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu.
    Termín: červen 2016
  2. Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komoditou hovězí maso, skopové maso, mléko ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu.
    Termín: září 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě