Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Technologie pro kombinované formy vzdělání (Krištoufek)

Číslo úkolu: 4429

Odpovědný řešitel: Otakar Krištoufek

Spoluřešitelé: Ing. Luboš Blažek, Ing. Josef Kořínek

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem e-technologií do poradenství a vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako efektivní informační podpora TÚ zejména v oblastech:
  • vzdělávání pracovníků státní správy,
  • akreditace a dalšího vzdělávání privátních poradců dle směrnice MZe o akreditaci poradců a jejich vedení v registru poradců MZe,
  • vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol (lektorů),
  • vzdělávání školitelů pro potřeby vzdělávacích opatření PRV 2014-2020, a školitelů vzdělávacích institucí pověřených MZe,
  • vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.
 2. Specifikace a případná konkretizace aktivit bude prováděna na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: červenec 2016
 2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě