Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Technická podpora akcí kabinetu a kanceláře ministra (Minář)

Číslo úkolu: 4521

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

  1. Zajištění technické podpory při jednáních pana ministra.

Struktura a termíny výstupů

  1. Podle požadavků kabinetu ministra.
    Termín: průběžně celý rok
  2. Technická podpora při setkání ministrů zemědělství V4+4 v Praze.
    Termín: 28.-29. 4. 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě