Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP, včetně sociálních aspektů (Vilhelm)

Číslo úkolu: 4236

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Jan Boudný, Ing. Jana Poláčková, CSc., Ing. Jana Píšťková, Ing. Ida Zedníčková, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Jan Drlík, Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Petr Novotný, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Hana Baudisová, Ing. Ivanka Součková, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Veronika Kohoutová

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Příslušná evropská legislativa v rámci přímých plateb ukládá členským státům k 1. 8. 2016 možnost přehodnotit nastavení dobrovolné podpory vázané na produkci. K tomuto rozhodnutí je proto nutné zpracovat vyhodnocení vývoje s doporučením.

Struktura a termíny výstupů

  1. Vyhodnocení vývoje s doporučením.
    Termín: 1. 8. 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě