Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami) (Šejnohová)

Číslo úkolu: 4212

Odpovědný řešitel: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Jana Peterková, Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Vladimír Kostlivý

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Pokračování ve sběru statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT, BUREAU VERITAS) ve stejném rozsahu jako v letech 2007 až 2015.
  2. Pokračování ve sběru dat v oblasti zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami včetně vývozu a dovozu biopotravin, případně zjišťování situace v oblasti cenového srovnání biopotravin a konvenčních potravin.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR.
    Termín: březen 2016
  2. Statistická šetření ekologického zemědělství - Základní statistické údaje za rok 2015.
    Termín: září 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě