Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Stanovení principů pasportizace informací a dat, jejich správy v prostředí resortu MZe pro potřeby analýz Ministra zemědělství, poradců ministra, organizací v resortu MZe a následné publikování široké veřejnosti (Havlíček)

Číslo úkolu: 4524

Odpovědný řešitel: Bc. Michal Havlíček

Spoluřešitelé: Ing. Zuzana Pízová, +2 pracovníci

Odpovědný pracovník: Ing. Zuzana Pízová

Věcný obsah úkolu

 1. Vytvořit evidenci organizací a jejich hlavních procesů - výstupní informace a data.
 2. Vytvořit evidenci informačních systémů - souvisejících s hlavní činností organizace.
 3. Vytvořit evidenci způsobu předávání a publikování informací a dat.
 4. Vytvořit seznam cílových skupin příjemců informací a dat.
 5. Vytvořit systém pasportizace oborových dat v resortu MZe.
 6. Vytvořit popis modelu předávání a správy informací a dat.
 7. Vytvořit popis způsobu ochrany informací a dat v návaznosti na platné zákony a předpisy EU/ČR.
 8. Vytvořit popis způsobu zabezpečení správy informaci a dat.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zahájení projektu, sběr informací a dat v jednotlivých organizacích.
  Termín: únor 2016
 2. Vyhodnocení získaných informací a dat.
  Termín: září 2016
 3. Souhrnná zpráva o spravovaných informacích a datech. Stanovení doporučení a východisek pro zadání centrální informační databáze MZe.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě