Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR (Abrahamová)

Číslo úkolu: 4204

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Veronika Kohoutová, Václava Peřinová, RNDr. Pavel Froněk, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

  1. Rozdělení české akvakulturní produkce uvedené na tuzemský trh (včetně zpracovaných ryb) v objemovém a finančním vyjádření do jednotlivých měsíců roku 2015 včetně členění dle druhů ryb.

Struktura a termíny výstupů

  1. Tabulka MS Excel + komentář (metodika výpočtu, zdroj dat).
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě