Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků (Boudný)

Číslo úkolu: 4232

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný

Spoluřešitelé: Ing. Bohdana Janotová, DiS., Ing. Jana Píšťková, Ing. Jana Poláčková, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Zpracování vlastních nákladů a příspěvků na úhradu výrobků zemědělské prvovýroby za rok 2015 a analýza vývoje nákladovosti na základě šetření vybraného souboru zemědělských podniků (dlouhodobý úkol řešený ÚZEI).
 2. Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování chmele v ČR na základě výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků.

Struktura a termíny výstupů

 1. Ekonomika pěstování chmele v ČR - odhad pro rok 2015.
  Termín: květen 2016
 2. Náklady vybraných zemědělských výrobků za rok 2015.
  Termín: září 2016
 3. Ekonomika pěstování chmele v ČR - skutečnost za rok 2015.
  Termín: říjen 2016
 4. Analýza úrovně nákladů hlavních výrobků rostlinné a živočišné výroby a jejich vývoje v období 2010-2015.
  Termín: listopad 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě