Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Školení v právní oblasti - duševní vlastnictví (Bajnar)

Číslo úkolu: 4402

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Bc. Jana Suková

Odpovědný pracovník: Mgr. Patrik Rymeš

Věcný obsah úkolu

  1. Zajistí školení v oblasti duševního vlastnictví. Jeden seminář pro zemědělskou a potravinářskou veřejnost a jeden seminář pro rezortní organizace.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zajištění školení.
    Termín: do konce roku 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě