Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů Knihovny Antonína Švehly (Doboš)

Číslo úkolu: 4415

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš

Spoluřešitelé: Renata Doudová, Bohumila Nováková, Ing. Libuše Zárubová

Odpovědný pracovník: Lenka Nushartová

Věcný obsah úkolu

 1. Zrestaurování a konzervace několika vzácných a historických tisků.
 2. Mechanická očista dalších vzácných a historických tisků, jejich uložení do ochranných obalů ve vhodných klimatických podmínkách.
 3. Zhotovení odborného restaurátorského postupu vč. odhadu ceny za zrestaurování podle potřeby ve vztahu k realizaci stávajícího restaurátorského postupu.
 4. Vytvoření plných bibliografických záznamů vzácných a historických tisků vybraných k uložení do ochranných obalů.
 5. Zpřístupnění bibliografických záznamů vzácných a historických dokumentů odborné i laické veřejnosti prostřednictvím online katalogu.
 6. Příprava a podání projektu pro získání dotace v rámci programu MŠMT VISK 7.
 7. Zajištění výroby ochranných obalů z nekyselé lepenky pro vytipované knihovní dokumenty ohrožené degradací kyselého papíru, včetně možnosti pořízení přístroje s příslušenstvím pro výrobu ochranných obalů.
 8. Nákup přístroje pro měření vlhkosti historického fondu, průběžné monitorování stavu.

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
  Termín: červenec 2016
 2. Závěrečná zpráva.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě