Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola (Sládek)

Číslo úkolu: 4417

Odpovědný řešitel: Mgr. Pavel Sládek, Ph.D.

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Mgr. Patrik Rymeš

Věcný obsah úkolu

 1. Příprava 10 čísel časopisu (o rozsahu 24-32 stran):
  • redakční práce (zajištění příspěvků, zpracování textů, výběr článků a fotografického materiálu ad.);
  • spolupráce s technickou redaktorkou při sazbě;
  • zadání propagačních výtisků k tisku, jejich rozeslání;
  • zpřístupnění časopisu na jeho webových stránkách;
  • aktivní účast na akcích škol a dalších odborných aktivitách.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: červen 2016
 2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě