Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Realizace seminářů na téma "Program rozvoje venkova na období 2014-2020: priority a opatření pro lesní hospodářství" (Bajnar)

Číslo úkolu: 4408

Odpovědný řešitel: Kristýna Stránská

Spoluřešitelé: Alena Doubková, Pavel Kalášek

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Obsahově a organizačně zajistit 4 jednodenní vzdělávací akce formou semináře pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě