Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Projekt podpory zdraví "Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa" (Bajnar)

Číslo úkolu: 4412

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, Pavel Kalášek, Alena Doubková

Odpovědný pracovník: Mgr. Patrik Rymeš

Věcný obsah úkolu

  1. Administrace a řešení projektu podpory zdraví „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“, spolufinancovaného v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví - projekty podpory zdraví.

Struktura a termíny výstupů

  1. Roční souhrnná zpráva.
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě