Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-potravinářských produktů (Bošková)

Číslo úkolu: 4206

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Spoluřešitelé: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Petr Novotný, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Zdeňka Náglová, Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Martin Plášil, Ph.D., Václava Peřinová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

 1. Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-potravinářských produktů
  1. Identifikace klíčových skupin stakeholderů ve vertikále prvovýroba - zpracování - obchod a jejich vzájemných interakcí u vybraných komoditních řetězců. Úvodní přehled klíčových ekonomických vazeb. Návrhy na detailizaci výstupů pro rok 2017.
  2. Identifikace zdrojů u těchto skupin z hlediska podkladů pro vyhodnocení současných, resp. návrh nových indikátorů a dalších navazujících analytických informací/údajů s rozlišením na:
   1. dostupné v ÚZEI,
   2. dostupné v jiných organizacích (s návrhem na institucionální zajištění),
   3. ty, které je nutné získávat v šetřeních.

Struktura a termíny výstupů

 1. Identifikace skupin stakeholderů ve vertikále prvovýroba - zpracování - obchod a jejich vzájemných interakcí u vybraných komoditních řetězců Úvodní přehled klíčových ekonomických vazeb. Návrhy na detailizaci výstupů pro rok 2017.
  Termín: září 2016
 2. Identifikace zdrojů u těchto skupin z hlediska podkladů pro vyhodnocení současných, resp. návrh nových indikátorů a dalších navazujících analytických informací/údajů s rozlišením na: a) dostupné v ÚZEI, b) dostupné v jiných organizacích (s návrhem na institucionální zajištění), c) ty, které je nutné získávat v šetřeních.
  Termín: listopad 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě