Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Problematika ochrany přírodních zdrojů a tvorby krajiny, poskytování veřejných statků v rámci vztahů zemědělství k venkovu (Čámská)

Číslo úkolu: 4109

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Marie Pechrová, Ph.D., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Jan Drlík, Ing. Jakub Kučera, Ing. Marie Štolbová, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Problematika ochrany přírodních zdrojů a tvorby krajiny, poskytování veřejných statků v rámci vztahů zemědělství k venkovu:

 1. Identifikace skupin stakeholderů a nezbytných skupin podkladů/informací a hlavních indikátorů pro řízení naplňování a případné aktualizace i další rozvoj Strategie MZe. Úvodní přehled příčinných a ekonomických vazeb s ohledem institucionální uspořádání, transakční a jiné náklady a další faktory v rámci poskytování veřejných statků a snižování záporných externalit (především vazeb v rámci jednotlivých částí strategie). Návrhy na detailizaci výstupů pro rok 2017.
 2. Identifikace zdrojů u těchto skupin z hlediska podkladů pro vyhodnocení současných, resp. návrh nových indikátorů a dalších navazujících analytických informací/údajů s rozlišením na:
    • dostupné v ÚZEI,
    • dostupné v jiných organizacích (s návrhem na institucionální zajištění),
    • ty, které je nutné získávat v šetřeních.

Struktura a termíny výstupů

 1. Identifikace skupin stakeholderů a nezbytných skupin podkladů/informací a hlavních indikátorů pro řízení naplňování a případné aktualizace i další rozvoj Strategie MZe. Úvodní přehled příčinných a ekonomických vazeb. Návrhy na detailizaci výstupů pro rok 2017.
  Termín: září 2016
 2. Identifikace zdrojů u těchto skupin podkladů pro vyhodnocení současných, resp. návrh nových indikátorů a dalších navazujících analytických informací/údajů.
  Termín: listopad 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě