Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Přehled národních podpor a dotací v rostlinné a živočišné výrobě ve vybraných členských zemích EU (Humpál)

Číslo úkolu: 4235

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál

Spoluřešitelé: Ing. Markéta Bříšková, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Ondřej Chaloupka, Ing. Marie Pechrová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Srovnání národních podpor v ČR se situací v Belgii, Dánsku, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku a na Slovensku. (v případě Německa uvést přehled podle spolkových zemí, pokud existují odlišnosti v přidělování dotací a podpor) a to aplikaci dobrovolně vázaných podpor včetně jejich sazeb a state aid podle skupin (např. závazky v rámci dobrých životních podmínek zvířat, agro environmentální závazky apod.) a v celkové sumě za příslušný členský stát.
  Podpora v režimu de minimis se uvádí ve zdrojových datech pouze v celkové sumě za členský stát.
  Pro analýzu budou využita data z databáze Eurostatu (DG Competition a DG Agriculture), dokumenty o aplikaci dobrovolně vázaných podpor v jednotlivých členských státech a dále notifikační dokumenty, které jsou uváděny pouze v národních jazycích.
  Přehledy podpor budou uváděny v tisících Euro včetně případných podmínek, a to u všech vybraných členských zemí EU jednotně.

Struktura a termíny výstupů

 1. Přehled o aplikaci dobrovolně vázané podpory na produkci za rok 2015.
  Termín: červen 2016
 2. Přehled národních podpor v ČR a vybraných členských státech.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě